Uitgever

Deze website www.misterfly.be wordt uitgegeven door MisterFly (hierna "MisterFly"), een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 97.330, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister van Parijs onder nummer 807 712 690 NAF 7911Z (SIRET 807 712 690 00021), waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 25, rue de Ponthieu - 75008 Parijs.

MisterFly, vereenvoudigd naamloze vennootschap, naar Frans recht, geregistreerd als filiaal bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel onder nummer 0674560665, geregistreerd te Louizalaan, 367 - 1050 Brussel (België), geregistreerd als reisbureau op het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, onder nummer 6070, houder van een verzekeringspolis bij MMA, gevestigd op 14, boulevard Marie & Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9, IATA goedgekeurd.

De directeur van de publicatie is Nicolas Brumelot in zijn hoedanigheid van president.

Intellectueel eigendom

Toegang tot de site geeft u recht op persoonlijk en niet-exclusief gebruik van deze site. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken, logo's en foto's zonder de uitdrukkelijke toestemming van MisterFly is verboden, ongeacht het kader en de ondersteuning die worden gebruikt, en strafbaar met straffen, inclusief criminele.

Persoonlijke gegevens

Privacybeleid MisterFly