PRIVACYBELEID

 

Wij (hierna ‘MisterFly’ genoemd) doen er elke dag alles aan om onze klanten te helpen voordeliger te reizen. En net zoals u reizen ook uw gegevens, naargelang van uw bestemming en de dienstverleners (luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven enz.) waarmee u reist. Wij treden op als tussenpersoon bij de dienstverleners en u geeft ons de machtiging om te boeken. In die context verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zodat wij de boeking kunnen uitvoeren.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens conform onze waarden

Wanneer u contact met ons opneemt of onze websites bezoekt, vertrouwt u ons uw persoonsgegevens toe. In dit privacybeleid wordt u op transparante wijze uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, de redenen waarom we ze verzamelen en wat we met uw gegevens doen. Dit beleid is belangrijk en misschien wel wat uitgebreid, maar we hopen toch dat u de tijd neemt om het aandachtig te lezen. Als u dit privacybeleid leest, dan betekent dat dat we optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die we verzamelen. Dit statuut van verwerkingsverantwoordelijke betekent dat we controle hebben over de doelen en de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

In dit privacybeleid wordt het volgende uitgelegd:

 • welke gegevens we verzamelen en de redenen waarom we ze verzamelen
 • de manier waarop we uw gegevens verzamelen
 • de manier waarop u toegang kan hebben tot uw gegevens.

 

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wanneer u op onze website, onze mobiele applicatie of onze online chat navigeert, verzamelen wij het volgende:

 • uw recente opzoekingen en boekingen
 • informatie over uw surfgedrag op onze website
 • informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot onze digitale diensten, waaronder het besturingssysteem, het IP-adres en de browsergegevens.

 

Wanneer u onze producten online koopt, verzamelen wij het volgende:

 • persoonlijke informatie (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmiddelen) van de betaler en de reiziger, verzameld in het kader van de boeking
 • alle persoonsgegevens die u tijdens de boeking verstrekt. Wanneer u een reis voor anderen boekt, verklaart u dat u de voorafgaande toestemming van de reizigers hebt verkregen van wie de persoonsgegevens tijdens de boeking verstrekt worden. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de reis
 • de gegevens van de reisverzekering die u tijdens uw boeking op de site selecteert
 • de persoonsgegevens voor de operationele verwerking van uw speciaal verzoek, inzake voeding, godsdienst of in verband met een handicap/gezondheidstoestand die gerechtvaardigd is op grond van de gekochte dienst
 • informatie met betrekking tot uw boekingen op de site, waaronder het dossiernummer, de bestelde diensten, de betaalmiddelen. We vestigen er uw aandacht op dat de informatie op uw kredietkaart rechtstreeks wordt verzameld en verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder en dus nooit via ons systeem passeert. De betalingsdienstaanbieders moeten de veiligheidsnorm PCI-DSS naleven, die de veiligheid garandeert voor transacties met de bankkaart
 • informatie over uw surfgedrag op onze website en onze mobiele applicatie via de toestellen die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten (computers, mobiele telefoons door middel van cookies en andere software voor netwerkmonitoring)
 • informatie over de momenten waarop u op een van onze advertenties klikt, ook advertenties die op de websites van andere ondernemingen zijn gepubliceerd
 • informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot onze digitale diensten, waaronder het besturingssysteem, het IP-adres en de browsergegevens.

 

Wanneer u met ons telefoneert:

De binnenkomende en uitgaande gesprekken van de klantendienst van MisterFly kunnen opgenomen of beluisterd worden met het oog op de controle van de kwaliteit, de opleiding van het personeel en alle aanvragen met betrekking tot een boeking (of het nu vóór elke boeking is of tijdens de uitvoering van de reis). Elk persoonsgegeven dat u ons tijdens dit gesprek verstrekt, wordt verwerkt conform de bepalingen van het privacybeleid.

 

Als u contact met ons opneemt via ons formulier, via e-mail of per post, of via onze online chat, om welke reden dan ook, verzamelen wij alle persoonsgegevens die u ons verstrekt.

 

Andere bronnen van persoonsgegevens

MisterFly is aanwezig op socialenetwerken. We hebben met name onze Facebook-, Twitter-, YouTube-, Instagram-pagina’s enz., of het nu gaat om fanpagina’s of om pagina’s van specifieke applicaties. We herinneren u eraan dat u, als u toegang wil tot deze socialenetwerken, hun contractuele voorwaarden moet aanvaarden die bepalingen bevatten met betrekking tot de reglementering op de persoonsgegevens voor verwerkingen die zij uitvoeren. Om meer te weten te komen over de bescherming van uw persoonsgegevens terwijl u op deze socialenetwerken surft, raden wij u aan om hun eigen privacybeleid te raadplegen.

 

Gegevens betreffende minderjarigen jonger dan 18 jaar

Iedere persoon die op de site van MisterFly een reis, verblijf of andere dienst koopt, moet minstens 18 jaar oud zijn en juridisch handelingsbekwaam zijn. De boekingen voor minderjarigen moeten worden uitgevoerd door de wettelijke vertegenwoordiger of door elke meerderjarige die daartoe verplicht over een volmacht moet beschikken. De persoonsgegevens van minderjarigen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de reis.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden conform het wettelijke kader verzameld voor de uitvoering van uw boeking. We gebruiken uw persoonlijke gegevens:

 

Om uw boeking uit te voeren

We verwerken uw persoonsgegevens om uw boeking te kunnen beheren, u de producten en diensten te kunnen verschaffen die u wenst te boeken of die u geboekt hebt en om u bijstand te kunnen verlenen in het kader van elke boeking, elke klacht of elke terugbetaling die u kan vragen. Dit omvat het beheer van niet-betalingen en geschillen, en ook de strijd tegen fraude.

 

Om u hulp aan te bieden bij het uitoefenen van uw rechten conform de Europese verordening 261/2004

We maken uw persoonsgegevens in verband met uw boeking over aan onze partner die zijn hulp zal aanbieden bij een schadevergoeding in het geval van vertraging of annulatie van de vlucht.

 

Om onze producten te verbeteren en uw klantenervaring te personaliseren

We maken gebruik van persoonsgegevens om onze producten, onze website, onze mobiele applicatie en ook andere diensten te beheren en te verbeteren. We oefenen controle uit op de manier waarop onze diensten gebruikt worden om ons te helpen uw persoonsgegevens te beschermen, en om fraude, andere delicten en misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen. Dat doen we om er zeker van te zijn dat u in alle veiligheid gebruik kan maken van onze diensten. We kunnen gebruik maken van persoonsgegevens om te reageren op veiligheidsoperaties, ongevallen of andere vergelijkbare incidenten en ze te beheren, waaronder voor medische doeleinden en in het kader van verzekeringen. We maken anoniem gebruik van bepaalde gegevens in het kader van marktonderzoek, en intern onderzoek en ontwikkeling, en om ons assortiment van producten, onze diensten, onze informaticasystemen, onze beveiliging, onze knowhow en de manier waarop we met u communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Voor een zo eenvoudig en veilig mogelijke klantenervaring en om tot een interactie tussen u en ons te komen, gebruiken wij cookies en uw IP-adres. Dankzij deze elementen kunnen wij onze dienst van op afstand personaliseren (tenzij u in uw browserinstellingen hebt aangegeven dat u liever hebt dat wij dat niet doen). Hebt u al gehoord over cookies? Jammer genoeg betreft het hier geen koekjes met stukjes chocolade. Cookies zijn elektronische visitekaartjes waarmee wij bepaalde gegevens kunnen bijhouden om het navigeren te vergemakkelijken en bepaalde functies te activeren (met name om het winkelmandje en de persoonlijke gegevens van de reizigers te onthouden). Deze cookies zijn met name noodzakelijk om uw gebruikerservaring te verbeteren. Wij koppelen aan de cookies het IP-adres, uw opzoekingen, uw boekingen en uw surfgedrag om de ervaring zo persoonlijk mogelijk te maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het artikel over het cookiebeleid hierna.

 

 

Om contact met u op te nemen en in interactie met u te treden

We streven er steeds naar om u als klant de best mogelijke dienst te verstrekken. Zo kunnen wij, als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via e-mail, per post, per telefoon of via de socialenetwerken, uw persoonsgegevens gebruiken om zaken op te helderen of om u bij te staan.

We moeten uw persoonsgegevens verwerken om de promoties of wedstrijden waaraan u wenst deel te nemen te beheren, waaronder promoties of wedstrijden die we samen met onze dienstverleners en verkooppartners organiseren. Als u bijvoorbeeld een prijs wint. We kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes, vragenlijsten en andere studies voor klanten die zijn opgesteld door onze groep en andere ondernemingen namens ons. Om beter te kunnen bepalen wat voor type klant u bent en om u marketingdiensten en -mededelingen aan te kunnen bieden (waaronder online advertenties die afgestemd zijn op uw interesses), kunnen wij de persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw aankopen via onze website, mobiele applicaties en andere bronnen combineren.

 

Om het publiek te meten en te analyseren

We gebruiken middelen waarmee we het publiek op onze site en onze mobiele applicatie kunnen analyseren om de verwachtingen van onze bezoekers te begrijpen en om onze site en mobiele applicatie voortdurend te verbeteren. We verzamelen enkel globale en anonieme statistieken. We garanderen dat we geen enkel verband zullen leggen tussen een specifiek bezoek en een specifiek IP-adres.

 

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

Marketingmededelingen

Wij versturen u op verschillende manieren, met name via e-mail, relevante aanbiedingen en nieuwtjes met betrekking tot onze producten en diensten. We kunnen u ook informatie opsturen over producten en diensten van andere ondernemingen die u volgens ons ook interessant zou kunnen vinden. Wanneer u op onze website en mobiele applicatie boekt, ontvangt u onze marketingmededelingen. U kunt zich op elk moment uitschrijven via de daartoe bestemde link die in elk van onze marketing-e-mails staat.

 

Niet-meedelen van persoonlijke informatie

Als we volgens de wet of contractueel persoonsgegevens over u moeten verzamelen en u geeft ons deze gegevens niet wanneer wij u dat vragen, zullen wij verplicht zijn om uw boeking te annuleren.

 

Onze rol als reisbureau is om de beste dienstverleners (luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven…) te vinden en u zo de best aangepaste reisdiensten aan te bieden. Om deze belofte te kunnen houden, moeten we uw persoonsgegevens met deze derden delen:

 

Dienstverleners

We werken samen met dienstverleners voor de reisdiensten en verzekeringsdiensten die op de website worden aangeboden. Deze dienstverleners houden zich bijvoorbeeld bezig met de vervoersdiensten (bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen), de accommodatie, de bedrijfjes die de activiteiten ter plaatse regelen, reisverzekering, ‘betaling 4X’ enz. Vaak treden de dienstverleners op als afzonderlijke verantwoordelijken voor de gegevens die we aan hen overmaken. Ze passen ook hun eigen technische en organisatorische maatregelen toe, naast een adequaat beleid inzake gegevensbescherming. U kan de identiteit en de gegevens van deze bestemmelingen meedelen tijdens de boeking van reisdiensten op de site. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van hun eigen dienst (de luchtvaartmaatschappij is bv. verantwoordelijk voor de verwerking en hanteert haar eigen privacybeleid).

 

We werken ook samen met dienstverleners die bepaalde functies namens ons uitvoeren. Deze dienstverleners treden op als onderaannemers en ze verwerken de gegevens onder onze leiding. Deze dienstverleners houden zich bijvoorbeeld bezig met de computerdiensten, de opslag en compilatie van gegevens, marketing, verwerking van de betalingen, en de levering van producten en diensten.

 

Het is ook mogelijk dat we persoonsgegevens moeten delen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit houdt de overdracht van persoonsgegevens aan derden in om fraude te voorkomen en het kredietrisico te verminderen.

 

Bepaalde dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor een ander doel dan de specifieke dienst in kwestie. Bovendien maken wij hen enkel die elementen van uw persoonsgegevens over die ze ook werkelijk nodig hebben voor het uitvoeren van de geboekte dienst.

 

Autoriteiten

Om u toe te laten te reizen, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens openbaar gemaakt en verwerkt moeten worden (conform de eisen van de overheid op het vertrekpunt, het transitpunt en/of het eindpunt) met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid en terrorismebestrijding, of voor alle andere doeleinden die de autoriteiten passend achten.

Bepaalde landen geven enkel toestemming voor de reis als ze van tevoren over informatie over de passagiers beschikken (bijvoorbeeld Caricom API Data en US Secure Flight Data). Deze eisen kunnen schommelen naargelang van uw bestemming. Wij raden u aan om ze na te gaan.

Bij illegale activiteiten, of bij een vermoeden daarvan, kunnen uw persoonsgegevens, in het kader van gerechtelijk onderzoek of gerechtelijke vorderingen, op verzoek overgemaakt worden aan de gerechtelijke of toezichthoudende overheden: politie, rijkswacht, magistraten, nationale mededingings- en consumentenautoriteiten, fiscale of sociale diensten, enz.

We kunnen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens delen met andere overheidsinstanties als dat vereist is door de wet of als wij daartoe het recht hebben.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

We weten hoe belangrijk de bescherming en het beheer van uw persoonsgegevens zijn. We maken gebruik van een waaier van intelligente beveiligingsmaatregelen (fysiek, elektronisch en administratief) om de informatie die wij over u verzamelen te beschermen tegen accidenteel verlies en ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking.

 

Overmaken van gegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen, kunnen overgemaakt worden aan en bewaard worden op een plaats binnen de EER of door ondernemingen die zich buiten de EER bevinden. In geval van onderaanneming buiten de EER zorgen wij ervoor dat de veiligheid in acht wordt genomen. In het kader van een dienst (luchtvaart, hotels of activiteiten ter plaatse) is elke onderneming verantwoordelijk voor haar eigen verzameling en verwerking.

 

Gegevensbewaring

Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, conform het principe van de beperkte bewaring van persoonsgegevens, bewaart MisterFly de persoonsgegevens veilig, maar we houden ze nooit langer bij dan nodig en met inachtneming van de wettelijke en regelgevende voorschriften. In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat ze niet aan u gekoppeld kunnen worden) voor statistische doeleinden.

 

Links naar andere websites

Onze website of mobiele applicatie kan links naar andere websites van andere ondernemingen bevatten, die elk hun eigen privacybeleid hebben. Lees aandachtig het privacybeleid voordat u uw persoonsgegevens bekendmaakt op de website van een andere onderneming, want wij zijn niet verantwoordelijk voor de websites van andere maatschappijen.

 

Delen van persoonlijke gegevens binnen de MisterFly groep

De MisterFly-groep bestaat uit ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap staan van MisterFly, in de zin van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Wij kunnen strikt noodzakelijke persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven in de MisterFly-groep, bijvoorbeeld om u de producten en diensten te leveren waar u om vraagt, om onze producten, diensten en dagelijkse activiteiten te beheren en te verbeteren, om u te helpen bij het personaliseren van uw ervaring, om contact met u op te nemen en met u te communiceren indien nodig en, met uw toestemming en indien nodig, voor marketing- of marktonderzoekdoeleinden.

 

Uw rechten

Als u uw individuele rechten op uw persoonsgegevens wil uitoefenen, hebt u het recht om:  

 

 • toegang tot uw gegevens te vragen: u krijgt dan een kopie van de persoonsgegevens waarover wij beschikken en u kan nagaan of we ze op geoorloofde wijze verwerken.
 • te vragen de gegevens te corrigeren: u kan ons dan vragen om de persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te verwijderen, wanneer wij niet over een geldige reden beschikken om ze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, wanneer wij uw persoonsgegevens op ongeoorloofde wijze hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om de van toepassing zijnde lokale wetgeving na te leven. We wensen u er wel op te wijzen dat wij niet altijd uw verzoek om uw gegevens te wissen kunnen inwilligen om specifieke wettelijke redenen die wij u, zo nodig, zullen meedelen op het moment waarop u uw verzoek indient.
 • u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er een feit bestaat dat verband houdt met de specifieke situatie waardoor u zich gaat verzetten tegen de verwerking op grond hiervan voor zover u van mening bent dat dit een invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om u te verzetten wanneer wij u uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing. In bepaalde gevallen kunnen wij aantonen dat wij over dwingende en gegronde redenen beschikken om uw gegevens te verwerken, waardoor dit de overhand krijgt over uw rechten en vrijheden.
 • te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: u kan ons dan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) als u wenst dat wij de juistheid van de gegevens controleren; b) wanneer wij de gegevens op ongeoorloofde wijze gebruiken, maar u niet wenst dat wij ze wissen; (c) wanneer u wenst dat wij de gegevens bewaren, zelfs al hebben wij ze niet meer nodig voor zover u ze nodig hebt om uw rechten voor de rechter op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u hebt zich verzet zich tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of we over gegronde redenen beschikken, waardoor dit de overhand krijgt wat het gebruik ervan betreft.
 • te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan u of aan een derde. Wij dragen aan u of aan een derde van uw keuze uw persoonsgegevens over in een gestructureerd formaat, dat vaak gebruikt wordt en door een machine gelezen kan worden. We wensen er u op te wijzen dat dit recht enkel van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u toestemming hebt gegeven dat wij die gebruiken of wanneer wij de gegevens gebruikt hebben om een met u gesloten overeenkomst uit te voeren.
 • ons instructies te geven over wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden: u hebt het recht om ons richtlijnen te geven over wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden.
 • uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer wij ons op uw toestemming baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zal echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid van elke verwerking die wordt uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten niet meer kunnen aanbieden.

 

Voor elk verzoek waarbij ingegrepen dient te worden op uw persoonsgegevens of voor elke klacht over ons beleid dient u via e-mail contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (aangeduid met de afkorting DPO) op het adres: [email protected]. Wij raden u aan om bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen. We doen er alles aan om binnen één maand een antwoord te geven op alle rechtmatige verzoeken. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dat geval delen wij u dat mee en houden wij u op de hoogte. Als u niet tevreden bent over onze antwoorden, kan u een klacht indienen bij de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

Afwezigheid van kosten die meestal vereist zijn

U hoeft geen kosten te betalen om uw persoonsgegevens te kunnen inkijken (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter redelijke kosten aanrekenen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of overdreven is.

 

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Dit beleid vervangt alle vorige versies. Controleer dit beleid regelmatig op onze website op updates.

 

Cookiesbeleid

Terwijl u onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Onze website is ontworpen met het doel bijzondere aandacht aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten te besteden. Dat is onder andere de reden waarom we gebruik maken van cookies zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren op onze site kunnen registreren, een reis kunnen herinneren die u geraadpleegd heeft en aanbiedingen kunnen personaliseren. Op die pagina leert u beter te begrijpen hoe cookies werken en hoe u de bestaande tools dient te gebruiken om de cookies te configureren.

 

Wat is een ‘cookie’ (of elektronisch visitekaartje)?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt geplaatst terwijl u een website bezoekt of een advertentie bekijkt. Cookies hebben met name als doel om informatie over uw surfgedrag te verzamelen en u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden door uw internetbrowser beheerd.

 

Wie plaatst de cookies?

 

 • De interne cookies worden uitgegeven door Idiliz: Het gaat om cookies die Idiliz plaatst op uw computer ten behoeve van de navigatie op onze website, en van de optimalisering en personalisering van onze diensten op de site.

 

 • Cookies van derden worden uitgegeven door derde ondernemingen: Deze cookies worden geplaatst door derde ondernemingen (bijvoorbeeld door reclamebureaus of door partners) om op die manier te achterhalen wat uw interesses zijn aan de hand van de producten die u op onze site geconsulteerd of gekocht hebt en om het reclameaanbod dat op of buiten onze site tot u wordt gericht te personaliseren. Ze kunnen worden geplaatst terwijl u op onze site surft of wanneer u op onze site in de reclameruimte klikt. We hebben geen controle over cookies die door de reclamebureaus worden geplaatst en die voor eigen rekening handelen. In het kader van reclamepartnerschappen moeten we mogelijk aan de partners die voor onze rekening handelen gegevens over uw aankopen en de producten die u op onze site geconsulteerd hebt, overmaken.

 

Verschillende types cookies

Op onze site worden verschillende types cookies gebruikt, die allemaal een ander doeleinde hebben. Sommige ervan zijn noodzakelijk zodat u onze site kan gebruiken.

 

 • Functionele cookies: Dit betreft cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze site. Aan de hand van deze cookies kan u de belangrijkste functies op onze site gebruiken (bijvoorbeeld gebruik van het winkelmandje of de toegang tot uw account). Zonder deze cookies kan u op geen normale manier gebruik maken van onze site. Deze cookies zijn door Idiliz geplaatst en hebben enkel betrekking op de werking van onze site.

 

 • Analytische cookies: Het betreft cookies die ons toelaten om het gebruik en de prestaties van onze site te kennen en om de werking ervan te verbeteren (bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s of opzoekingen van de internetgebruikers in de zoekmotor). Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, dan kunnen deze cookies ook worden gebruikt om het resultaat van onze e-mailings te evalueren, met als doel u aanbiedingen te sturen die nog meer op uw persoonlijke behoeften afgestemd zijn. U kan zich op elk moment uitschrijven via de links die u onderaan onze e-mailings aantreft.

 

 • Advertentiecookies: Het betreft cookies die gebruikt worden om u advertenties aan te bieden of informatie die is afgestemd op uw interesses op onze site of erbuiten tot u te richten terwijl u op het internet surft. Ze worden voornamelijk gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie bekijkt te beperken en om te helpen meten hoe doeltreffend een reclamecampagne is. Het weigeren van deze advertentiecookies heeft geen invloed op het gebruik van onze site. Advertentiecookies weigeren, zorgt er echter niet voor dat de reclame op onze site of op het internet wordt stopgezet. Dit heeft enkel tot gevolg dat u advertenties te zien krijgt die geen rekening houden met uw interesses of met uw voorkeuren. Deze cookies zijn hoofdzakelijk cookies afkomstig van derden. Deze cookies hangen hoofdzakelijk af van reclamebureaus. We kunnen ze niet allemaal opsommen.

 

 • Cookies die socialenetwerken traceren en die gegenereerd worden door de ‘deelknoppen’: Op onze site staan deellinks naar socialenetwerken waardoor u inhoud van onze site kan delen met anderen. Wanneer u gebruik maakt van deze deelknoppen, wordt er een cookie door derden geplaatst. Als u verbonden bent met het socialenetwerk terwijl u op onze website surft, zorgen de deelknoppen ervoor dat de bezochte inhoud gekoppeld wordt aan uw gebruikersaccount. De deelknoppen via de socialenetwerken doen een beroep op cookies om het surfgedrag van hun internetgebruikers te volgen. Voor meer informatie raden wij u aan het privacybeleid van het(de) socialenetwerk(en) dat(die) u gebruikt te raadplegen.

 

Cookies aanvaarden of weigeren, uw keuze wat cookies betreft

U kan op elk moment het gebruik van cookies beperken, blokkeren, schrappen of desactiveren. U kan dat doen door de configuratie van uw browser te wijzigen. Uw browser kan ook zo geconfigureerd worden dat u op de hoogte wordt gebracht van welke cookies in uw computer worden geplaatst. U wordt dan gevraagd of u ze wil aanvaarden of niet. U kan de cookies geval per geval aanvaarden of weigeren of u kan ze systematisch voor eens en voor altijd weigeren. U kan dit op elk moment doen.

 

We wensen er uw aandacht op te vestigen dat u, als u bepaalde cookies weigert, moeilijkheden kan ondervinden om op onze website te surfen en u dan niet in staat bent om van al onze diensten gebruik te maken.

 

Als uw browser zo geconfigureerd is dat alle cookies geweigerd worden, zal u geen aankopen kunnen doen of gebruik maken van de essentiële functies op onze site, zoals bijvoorbeeld artikelen in uw winkelmandje leggen of aanbevelingen op maat ontvangen. Om de cookies zo veel mogelijk volgens uw verwachtingen te beheren, dient u uw browser zo te configureren dat u rekening houdt met het doeleinde van de cookies zoals hierboven vermeld.

 

Recentste update: augustus 2019